Polycom Studio – Thiết bị họp trực tuyến

Polycom studio (poly studio) Giúp kết nối dễ dàng hơn bao giờ hết, với tính năng plug-and-play hoạt động với gần như tương thích với mọi nền tảng video. Chất lượng âm thanh hình ảnh giống như bạn đang họp trực tiếp…

0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email