Poly (Polycom) Soundstation 2 Duo Exp With Display

Poly (Polycom) Soundstation 2 Duo Exp With Display là dòng điện thoại hội nghị cải tiến của dòng Polycom Soundstation 2 EXP. Với các chức năng tương tự dòng cũ, người dùng còn được trải nghiệm song song hai chế độ mang đầy đủ tính năng VoiceIP và Analog.

Đánh giá chung về thiết bị Polycom Soundstation2 duo
Poly (Polycom) Soundstation 2 Duo Exp With Display

Số điện thoại
0903058877