Poly (Polycom) RealPresence Trio 8500

Thiết bị Poly (Polycom) Trio 8500 là điện thoại IP phone cao cấp, có màn hình chạm tương tác cảm ứng, chạy trên nền tảng Open SIP của hệ thống tổng đài điện thoại Voip, đặc biệt hơn Skype For Business có thể đăng nhập trực tiếp lên thiết bị Polycom.

Poly (Polycom) Trio 8500
Poly (Polycom) RealPresence Trio 8500

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903 05 8877