Kệ hội nghị truyền hình

Kệ để thiết bị hội nghị truyền hình chuyên dụng được Nam Long Telecom nhập khẩu kèm theo thiết bị nên hoàn toàn phù hợp và tiện lợi với các thiết bị hội nghị truyền hình.

0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email