Polycom MSR 400
Polycom MSR 400

Polycom MSR 400 là hệ thống gói gọn dành cho các phòng họp trọng tâm có kích thước trung bình như phòng hội thảo.

Hệ thống  Polycom MSR 400 bao gồm :

 • Microsoft Surface Pro 4
 • Polycom MSR dock
 • Polycom CX5100
not rated Giá: Liên hệ

Polycom MSR 400 là hệ thống gói gọn dành cho các phòng họp trọng tâm có kích thước trung bình như phòng hội thảo.

Hệ thống  Polycom MSR 400 bao gồm :

 • Microsoft Surface Pro 4
 • Polycom MSR dock
 • Polycom CX5100

Polycom MSR400
Polycom MSR400

Polycom MSR400 là sản phẩm mới thuộc dòng Polycom MSR series vừa được Polycom cho ra mắt thị trường, MSR400 phù hợp với các phòng hội thảo hoặc phòng họp có không gian vừa.

Hệ thống  Polycom MSR400 bao gồm :

 • Microsoft Surface Pro 4
 • Polycom MSR dock
 • Polycom CX5100
not rated Giá: Liên hệ

Polycom MSR400 là sản phẩm mới thuộc dòng Polycom MSR series vừa được Polycom cho ra mắt thị trường, MSR400 phù hợp với các phòng hội thảo hoặc phòng họp có không gian vừa.

Hệ thống  Polycom MSR400 bao gồm :

 • Microsoft Surface Pro 4
 • Polycom MSR dock
 • Polycom CX5100