Polycom MSR series
Polycom MSR series

Polycom MSR series là thế hệ tiếp theo của hệ thống Sky Room mang đến cảm giác thân thuộc đối với người đã dùng Sky for Business mang đến chất lượng hình ảnh và video vượt trội ở mọi không gian phòng họp vừa và lớn.

Polycom MSR series có 3 dòng thiết bị:

  • Polycom MSR 200
  • Polycom MSR 300
  • Polycom MSR 400
not rated Giá: Liên hệ

Polycom MSR series là thế hệ tiếp theo của hệ thống Sky Room mang đến cảm giác thân thuộc đối với người đã dùng Sky for Business mang đến chất lượng hình ảnh và video vượt trội ở mọi không gian phòng họp vừa và lớn.

Polycom MSR series có 3 dòng thiết bị:

  • Polycom MSR 200
  • Polycom MSR 300
  • Polycom MSR 400