Hội nghị truyền hình trực tuyến

posted in: MCU | 0

Hội nghị truyền hình | hội nghị truyền hình trực tuyến Hội nghị truyền hình là gì? Video Conferencing System | Hội nghị truyền hình là hệ thống thiết bị (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) truyền tải hình … Read More

Họp Trực Tuyến

posted in: Tin tức | 0

Họp Trực Tuyến | Thiết bị Họp Trực Tuyến Họp hội nghị trực tuyến với thiết bị chuyên dụng đặc biệt, Họp trực tuyến sẽ tiết kiệm chi phí tối đa cho việc đi lại và thời gian cho các doanh … Read More