Poly (Polycom) Soundstation 2 Duo

Poly (Polycom) Soundstation 2 Duo Non-Exp With Display là dòng điện thoại hội nghị có có màn hình hiển thị và không có khả năng mở rộng Microphone của hãng Polycom. Giải pháp phù hợp cho phòng họp 10 thành viên tham gia.

Polycom soundstation 2 Duo non-exp with display
Poly (Polycom) Soundstation 2 Duo

Số điện thoại
0903058877