Poly (Polycom) RealPresence Group 500

Dòng thiết bị hội nghị truyền hình Poly (Polycom) RealPresence Group 500 – 720p (Poly (Polycom) Group 500) phù hợp với phòng họp quy mô vừa và nhỏ, với không gian lớn hơn có thể kết hợp thêm màn hình, làm tăng diện tích hiển thị cho người xem.

Poly (Polycom) RealPresence Group 500
Poly (Polycom) RealPresence Group 500

Số điện thoại
0903058877