Kệ đặt thiết bị hội nghị truyền hình

Kệ đặt thiết bị hội nghị truyền hình chuyên dụng được Nam Long Telecom nhập khẩu kèm theo thiết bị nên hoàn toàn phù hợp và tiện lợi với các thiết bị hội nghị truyền hình. Tùy theo nhu cầu phòng họp mà lựa chọn kệ thiết bị hội nghị truyền hình thích hợp. 

Số điện thoại
0903058877
Kệ hội nghị truyền hình
Kệ đặt thiết bị hội nghị truyền hình