Axis Việt Nam – Nam Long Telecom – Nhà phân phối Axis Việt Nam
Namlong telecom một trong những đối tác chiến lược của Axis. Đại diện như Axis Việt Nam nhà phân phối Cameras Axis tại Việt Nam.
Camera Axis đa dạng có thể lựa chọn dùng ở nhiều vị trí công dụng khác nhau. Một số mẫu camera axis điển hình như: Camera hộp cố định, camera modul, camera toàn cảnh, camera định vị, camera đặc biệt, Camera nhiệt, camera cố định, camera vòm cố định, camera axis dome, camera trên tàu, camera PTZ, camera axis wifi, camera axis ip, camera chống cháy nổ, Canon network camera.
Xem thêm chi tiết bên dưới.

Số điện thoại
0903058877