Camera Axis

Namlong telecom một trong những nhà phân phối độc quyền Network Cameras Axis tại Việt Nam.

Camera Axis đa dạng có thể lựa chọn dùng ở nhiều vị trí công dụng khác nhau. Một số mẫu camera axis điển hình như: Camera hộp cố định, camera modul, camera toàn cảnh, camera định vị, camera đặc biệt, Camera nhiệt, camera cố định, camera vòm cố định, camera trên tàu, camera PTZ, camera chống cháy nổ, Canon network cameras.